Thông tin chuyển khoản

Khi chuyển tiền, quý khách vui lòng thông báo và cung cấp đầy đủ thông tin sau:

Người chuyển tiền, Số tiền, Ngân hàng
Chúng tôi sẽ liên lạc lại với quý khách sau khi nhận được tiền chuyển.

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN:

1. Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu

Tài khoản số: 97019699
Chủ tài khoản: Trần Hữu Huệ
nganhang1
==========================================
2. Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín
Tài khoản số: 060087756389
Chủ tài khoản: Trần Hữu Huệ
nganhang
.