Nghệ thuật trong thiết kế bao bì là một nghệ thuật thiết kế sáng tạo một hộp bảo vệ tuyệt đẹp cho một sản phẩm làm cho sản phẩm trở nên đặc biệt và thu hút sự chú ý của khách hàng. Điều này đòi hỏi sự khéo léo và hiểu biết về thiết kế, màu sắc, chất liệu cũng như các yếu tố thu hút khác nhau cho tất cả các loại bao bì, thiết kế bố trí cho sản phẩm.

Các designer sử dụng thiết kế của họ như một công cụ thông tin liên lạc. Dưới đây là những ví dụ của một số bao bì được thiết kế sáng tạo.

Sau đây In Đại Huệ xin giới thiệu những túi hộp đẹp và các thiết kế mẫu chai là các tác phẩm của một số nhà thiết kế sáng tạo từ khắp nơi trên thế giới

2(6) 3(6) 4(5) 5(3) 6(4) 7(2) 8(4)