HƯỚNG DẪN CHUYỂN FILE

Các bạn có thể chuyển file cho chúng tôi theo 3 cách dưới đây:

  1. Chuyển qua Email: Indaihue@gmail.com
  2. Chuyển qua Skype: Ctydaihue
  3. Chuyển qua hosting với:

Hosting: indaihue.com

Username: daihue@indaihue.com

Password: daihue