Thời gian: 2-3 ngày
Kích thước: theo yêu cầu khách hàng, A6 (10×15 cm), A5 ( 20×15 cm), A4 ( 21×29.7 cm ), 20×20 cm…..
Qui cách : In Offset 4 màu 2 mặt, cắt và đóng cuốn thành phẩm
Định lượng giấy : theo yêu cầu khách hàng, C80 – C 300 gsm, catalogue chuẩn thường bìa giấy dày hơn ruột, có cán màng, đóng kim hoặc đóng gáy thành phẩm .
gia catalog

catalogue