QUY CÁCH:

Kích thước thành phẩm :in catalogue A5 – A4 – A3 – kích thước khác có thể tùy biến theo yêu cầu
Quy cách: In offset 2 mặt mặt, 4 màu , cắt thành phẩm
Định lượng giấy : C150 – C200 – C300 có thể tùy biến theo yêu cầu quý khách

in dai hue

catalogue_mockup_en

1in dai hue